Home - Back - Help
Nieuws
 
     
     
  <h2>&nbsp;</h2> <h2>Nieuws over de 16e 200 Myls Solo</h2> <h2>&nbsp;</h2> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<img hspace="10" height="209" width="295" vspace="10" border="2" align="right" src="/userfiles/image/200mylssolo.jpg" alt="" /><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">1-3-2011 - Start inschrijving 16e 200 Myls Solo 2011.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /> De 200 Myls Solo heeft de inschrijving geopend en maakt hiervoor ook in 2011 gebruik van MySailingraces.com. Speciaal voor de 200 Myls zijn er vele wijzigingen aangebracht in MySailingraces.com. Onder andere de route tracking is verfijnd, uitgebreid en sneller gemaakt. Ook zijn vele kleine wijzigingen aangebracht als response op de op en aanmerkingen van deelnemers en wedstrijdorganisatie in 2010.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>Nieuws over de 15e 200 Myls Solo</h2> <strong>Resultaten ingevoerd&nbsp;</strong> <p>- 12 oktober, 20:00 uur</p> <br /> <p>De organisatie van de 200 Myls is klaar met de uitslagenberekening. De gepresenteerde resultaten en uitslagen zijn nu volledig up-to-date.</p> <p><b>Herberekening resultaten</b> - 26 september, 19:00 uur<br /> Op dit moment worden alle posities van de 15e 200 Myls per deelnemer opnieuw door onze berekening gehaald. Het proces zal ongeveer de hele nacht in beslag nemen.</p> <p><b>Herberekening resultaten</b> - 25 september, 12:05 uur<br /> Doordat de gemiste posities achteraf in het systeem zijn geplaatst zijn de berekende resultaten zoals rusttijden, tussentijden, finishtijden en diskwalificaties op dit moment helaas niet accuraat. Voor het herberekenen van de resultaten moeten ongeveer 150.000 posities opnieuw door de berekening. Wij verwachten dit in de loop van dit weekend klaar te hebben en hopen op uw begrip.</p> <p><b>Posities teruggezet</b> - 25 september, 09:48 uur<br /> De posities van 25 september tussen 0:00 en 07:00 zijn weer teruggehaald uit de logbestanden.</p> <p><b>Storing</b> - 25 september, 09:00 uur<br /> Door onderhoud bij onze provider zijn er vanaf vannacht 0:00 geen posities meer bij ons binnen gekomen. (Soms zit het mee, soms zit het tegen.) Wij zijn zojuist begonnen de posities uit de logbestanden alsnog in het systeem toe te voegen.</p> <p><b>Update Route Tracking</b> - 23 september, 16:00 uur<br /> Zojuist heeft er een update plaatsgevonden op de kaart van de Route Tracking, waardoor alleen nog de laatste positie wordt getoond. 'Spoor tonen' geeft wel een lijn langs alle gevolgde posities. Wij hopen hiermee de performance te hebben verbeterd.</p> <p><b>Storing in de resultaten</b> - 23 september, 9:20 uur<br /> Het herberekenen van de resultaten na de storing wordt door het grote aantal posities zeer vertraagd. Wij werken aan een oplossing voor dit probleem. Ondertussen werken wij de routekeuze van de deelnemers met de hand bij.</p> <p><b>Posities teruggezet</b> - 22 september, 00:20 uur<br /> De posities van 22 september tussen 09:30 en 10:30 zijn weer teruggehaald uit de logbestanden.</p> <p><b>Storing in de resultaten</b> - 22 september, 14:10 uur<br /> Het door de storing ontstane gat in de route van de deelnemers zorgt ervoor dat de berekende tijden en afstanden in de lijst met tussentijden niet kloppen. Wij doen ons best de missende informatie weer aan te vullen.</p> <p><b>Storing Route Tracking verholpen</b> - 22 september, 14:00 uur<br /> Door een storing bij onze provider zijn er tussen 9:30 en 13:30 een groot deel van de posities voor Route Tracking van de 200 Myls niet binnengekomen. Inmiddels komen de posities weer normaal binnen.</p> <p><!--<b>Storing Route Tracking </b> - 22 september, 10:00 uur<br> Door een storing bij onze provider komen er vanaf 9:30 geen posities voor Route Tracking van de 200 Myls binnen.<p> !--> ---------</p> <p>&nbsp;</p> <p> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<img hspace="10" height="209" width="295" vspace="10" border="2" align="right" src="/userfiles/image/200mylssolo.jpg" alt="" /><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">1-3-2009 - Start inschrijving 14e 200 Myls Solo 2009.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /> De 200 Myls Solo heeft ook besloten gebruik te maken van MySailingraces.com. Omdat deze wedstrijd een geheel ander karakter heeft dan de Colin Archer Memorial Race en de Scheveningen Rally, zijn er wel enige aanpassingen doorgevoerd. Deze wijzigingen doen niet af aan de kwaliteit van MySailingraces.com zodat ook hier de inschrijvingen de eerste dagen zonder noemenswaardige problemen binnen stromen.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">19-1-2009&nbsp;- Start inschrijving&nbsp;Schevening<img hspace="10" height="213" width="354" vspace="10" border="2" align="right" src="/userfiles/image/la-crouesty.jpg" alt="" />en - Le Crouesty.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">De inschrijving voor de Scheveningen Rally is geopend en </span></span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">gaat voortvarend van start. Zonder problemen komen de aanmeldingen binnen. De organisatie heeft geen enkele vraag over de inschrijving gehad, mede dankzij een heldere uiteenzetting van hoe in te schrijven op de website van de Scheveningen Rally.<br /> </span></span></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">21-10-2008&nbsp;- De Scheveningen Rally gaat in zee met MySailingraces.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">De Scheveningen Rally besluit definitief gebruik te gaan maken van MySailingraces.com voor de administratieve afhandeling van de wedstrijdorganisatie. Deze race heeft veel gelijkenis met de Colin Archer Memorial Race en de programmatuur kan daarom zonder noemenswaardige aanpassingen ingezet worden.</span></span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br /> </span></span></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-family: Arial;"> &nbsp; </span> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">20-9-2008&nbsp;- MySailingraces.com wordt opgericht.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">De reeds ontwikkelde programmatuur wordt ondergebracht in een nieuw opgericht bedrijfje met de naam MySailingraces.com. De Colin Archer Memorial Race en de Borkum-Helgoland-Borkum organisaties houden het gebruiksrecht op de bestaande programmatuur, maar worden losgekoppeld van het beheer en de verdere ontwikkeling.</span></span></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> </p> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">12-7-2008&nbsp;- Start van de 14e Colin Archer Memorial Race<img hspace="15" height="239" width="301" vspace="10" border="2" align="right" src="/userfiles/image/start_CAMR.jpg" alt="" />.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">De nieuwe programmatuur is gebruikt voor de inschrijvingen voor de 14e Colin Archer Memorial Race en voor de afhandeling van de gehele administratie rond de start.&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">Uiteraard zijn er enige kinderziektes te overwinnen maar tevredenheid over de programmatuur is van alle gezichten af te lezen, zowel bij de organisatie als bij de deelnemers. Enkele collega wedstrijdorganisaties tonen interesse in de gebruikte programmatuur.</span></span></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> <p> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">15-1-2008&nbsp;- Borkum-Helgoland-Borkum gebruikt ook de CAMR programmatuur.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">Na enkele verkennende besprekingen tussen de Stichting CAMR e<img hspace="10" height="160" width="308" vspace="10" border="2" align="right" src="/userfiles/image/BHB-race.jpg" alt="" />n de Borkum-Helgoland-Borkum organisatie wordt besloten dat laatstgenoemde deel gaat nemen in de ontwikkeling van programmatuur door CAMR. De kosten voor ontwikkeling en onderhoud worden gezamenlijk gedragen. De programmatuur zal nu ook worden ingezet voor de Borkum-Helgoland-Borkum race en voor de 4 aanbrengwedstrijden vanuit Den Helder, Lauwersoog, Delfzijl en Wilhelmshaven. Bij deze race en de aanbrengraces zal gebruik gemaakt worden van XMark transponders, zodat de posities van de deelnemers realtime gevolgd kunnen worden op een GoogleMaps kaartje. </span></span></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> </p> <table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="1" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">1-11-2007&nbsp;- Stichting CAMR besluit eigen programmatuur te ontwikkelen.</span></span></strong></span></span></p> </span> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <span style="font-family: Arial;"> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">De Stichting Colin Archer Memorial Race wil de bestaande programmatuur vervangen door een moderne versie, zodat beter gebruik gemaakt kan worden van de vele mogelijkheden die het internet biedt. Bij de zoektocht naar nieuwe programmatuur blijkt dat alle op de markt aanwezige programmatuur zo mogelijk nog ouderwetser is dan de huidige in gebruik zijnde MS/Access programmatuur. Dus wordt besloten een start te maken met de ontwikkeling van eigen programmatuur. </span></span></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></p>  
     
     
 
Home - Back - Help

My Sailingraces
v1.9.4