Deelnemers

Deelnemerslijst van de gekozen race
Bovenaan de lijst staan 3 aantallen betreffende de race:
1. Maximum aantal inschrijvingen. Zodra dit aantal inschrijvingen is bereikt kan er hooguit nog een 'voorlopige' inschrijving plaatsvinden.
2. Aantal reeds geplaatste inschrijvingen.
3. Aantal inschrijvingen, dat door de wedstrijdorganisatie geaccepteerd is na toetsing van de inschrijving aan de gestelde voorwaarden.

In de kolom 'Status' staat de status van de inschrijving. Deze status kan de volgende waarden hebben:
GEACCEPTEERD: Het betreffende schip is door de wedstrijdorganisatie geaccepteerd als deelnemer.
ONTVANGEN: De inschrijving is nog niet geaccepteerd door de wedstrijdleiding.
GEWIJZIGD: De inschrijving was reeds geaccepteerd, maar de deelnemer heeft ondertussen de gegevens van het schip op cruciale punten gewijzigd en zal opnieuw geaccepteerd moeten worden.
TERUGGETROKKEN: De deelnemer heeft zicht teruggetrokken voor deelname aan de race.

Tip-1: Door op het printer icoontje bovenaan de lijst te klikken wordt de lijst in een gemakkelijk te printen formaat getoond.
Tip-2: Door op het excel icoontje bovenaan de lijst te klikken wordt een deelnemerslijst in excel geopend. U kunt deze lijst opslaan op uw eigen PC voor verdere bewerking.
Tip-3: De lijsten zijn op vele manieren te sorteren door op de namen van de kolommen bovenaan de lijst te klikken. Door nog een keer te klikken wordt de sorteervolgorde omgekeerd.