Lijst met races - Deelnemerslijst

Kiezen van de race
Deze pagina laat alle beschikbare races zien, zowel de races die al gevaren zijn en de races, die nog gevaren moeten worden. Van elke race wordt weergegeven:
1. Naam van de race
2. Datum waarop de race start
3. Datum en tijd, waarop de inschrijving voor deze race start
4. Datum en tijd, waarop de inschrijving wordt gesloten
5. Aantal reeds ingeschreven deelnemers
6. Uit te voeren acties voor deze race

De lijst is standaard gesorteerd op "Naam van de race". De sortering van de lijst kan worden gewijzigd door in de kopregel op een onderstreepte kolomnaam te klikken. Door nog een keer te klikken wordt de sorteervolgorde omgekeerd.

De uit te voeren actie kan worden gestart door in de kolom "Actie" de gewenste actie aan te klikken. Voorlopig is de enige mogelijke actie "Lijst" om een lijst te tonen met alle ingeschreven schepen.